Çevre ve İş Sağlığı / Güvenliği Politikamız

Yakutlar İnşaat, çevre ve iş sağlığı/güvenliği konularında duyarlı bir yaklaşım benimseyen bir kuruluştur. Çevre ve iş sağlığı/güvenliği politikamız, iş süreçlerimizde çevresel etkileri minimize etmeyi, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlar. Bu politika çerçevesinde belirlediğimiz prensipler şunlardır:

  1. Çevre Koruma: Faaliyetlerimizi yürütürken çevresel etkilerimizi en aza indirgemek, atıkları doğru bir şekilde yönetmek ve enerji tasarruflu uygulamaları teşvik etmek.

  2. İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak adına gerekli önlemleri almak, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimleri sağlamak ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak.

  3. Uyumluluk: Geçerli çevre ve iş sağlığı/güvenliği mevzuatlarına tam uyum sağlamak, düzenli olarak güncellemeleri takip etmek ve gerekli düzenlemelere anında uymak.

  4. Sürdürülebilirlik: Çevre dostu malzemeleri ve yöntemleri tercih etmek, sürdürülebilir inşaat uygulamalarını teşvik etmek ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek.

  5. Risk Değerlendirmesi: İş süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirerek, potansiyel riskleri belirlemek ve bu risklere karşı etkili önlemler almak.

  6. Çalışan Katılımı: Çalışanlarımızı çevre ve iş sağlığı/güvenliği konularında bilgilendirmek, fikirlerini almak ve süreçlerimize katılımlarını teşvik etmek.

  7. Sürekli İyileştirme: Çevre ve iş sağlığı/güvenliği performansımızı düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla daha yüksek standartlara ulaşmayı hedeflemek.

Bu prensipler çerçevesinde Yakutlar İnşaat, çevre ve iş sağlığı/güvenliği konularında en üst standartları sağlamayı, çalışanlarının ve çevresel kaynakların korunmasını temin etmeyi taahhüt eder.

Bizimle İletişime Geçin
Projenizi İnceleyelim

Bilgilerinizi gönderin, projeniz hakkında detayları görüşelim.